[Info] Vietnam capta 8,48 mil millones de USD IED hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh