Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019

El Comité Corganizador del concurso Miss Universal Vietnam 2019 publicó imagenes de 45 candidatas del certamen.
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 1Concursante Pham Thi Thu Ha (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 2Concursante Tran Thi Dung (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 3Concursante Kieu Thi Thuy Hang (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 4Concursante Nguyen Thi Quynh Nga (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 5Concursante Lida Nie Cao (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 6Concursante Luong Y Nhu (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 7Concursante Hoang Thi Huong (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 8Concursante Phan Thi Anh Thu (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 9Concursante Phan Thu Trang (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 10Concursante Nguyen Ngoc Thanh Ngan (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 11Concursante Nguyen Lan Anh (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 12Concursante Ngyyen Diana (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 13Concursante Nguyen Tran Khanh Van (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 14Concursante Nguyen Huynh Kim Duyen (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 15Concursante Pham Ngoc Bao Ngan (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 16Concursante Nguyen Thi Van An (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 17Concursante Truong Quynh Ngoc (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 18Concursante Le Ngoc Tuyen (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 19Concursante Tran Thi Kim Vang (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 20Concursante Huynh Minh Thien Huong (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 21Concursante Nguyen Thi Thu Cuc (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 22Concursante Pham Hong Thuy Van (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 23Concursante Le Thi My Trinh (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 24Concursante Nguyen Ngo Hoang Nhi (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 25Concursante Le Hoang Phuong (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 26Concursante Hoang Kim Ngan (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 27Concursante Tran Thi My (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 28Concursante Lam Thi Bich Tuyen (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 29Concursante Nguyen Thi Huong Ly (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 30Concursante Dang Thi My Khoi (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 31Concursante Tran Thi Ngoc Truc (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 32Concursante Do Thi Minh Tam (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 33Concursante Vu Thi Hoa Lien (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 34Concursante Nguyen Thi Anh (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 35Concursante H Luai Hwing (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 36Concursante Tran Tam Thanh (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 37Concursante Dang Nhat Minh (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 38Concursante Vu Quynh Trang (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 39Concursante Nguyen Dang Tuong Lin (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 40Concursante Dao Thi Ha (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 41Concursante Hoang Thi Hai Yen (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 42Concursante Vu Thi Lan Anh (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 43Concursante Vu Thuc Chinh (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 44Concursante Chu Thi Minh Trang (Foto: Vietnamplus)
Candidatas al concurso Miss Universal Vietnam 2019 ảnh 45Concursante Le Phuong Thao (Foto: Vietnamplus)

Ver más