[Info] COVID-19 en Vietnam: 717 casos hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh