[Info] VIETNAM PROMUEVE EXPORTACION DE LICHI hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh