[Info] Fondo de inversion extranjera directa (IED): 16,59 mil millones USD hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh